Archiv autora: admin

O vědě a popularizaci

Science Café je postaveno na prezentaci vědy v neformálním prostředí kaváren. Zajímalo by mě, jak se na toto spojení jako filozof díváte. Existuje mezi vědou a kavárnami nějaká historická vazba?  Myslím, že ne. Kavárna je instituce poměrně mladá a spíš společenská než odborná. Do kavárny může každý, kdo se dokáže slušně chovat – a v tom […]

O pravdě, lži a politice

Na svoji omluvu musím předeslat, že jsem byl chvíli také politikem, a cítím k této lidské skupině jistou solidaritu. Proč nám politici lžou? Předně by se člověk měl ujistit, že to, co vypadá jako lež, není jen omyl, ať už na straně řečníka nebo posluchače. Za druhé je dobré si připustit, že lžou možná z podobných důvodů […]

Rozhovor o džihádu

Jak byste vy sám definoval džihád? Různé výklady se totiž liší a spousta lidí z křesťanského světa má o něm a o islámu nejasnou představu plnou předsudků. Džihád je svatá válka, ať se nám to líbí nebo nelíbí. V Evropě ji už neznáme a i mnoho muslimů ji chápe jako metaforu. Jenže dnes je to zástěrka […]

Karel Marx a komunismus

Ten zvláštní zvyk, připomínat a slavit různá „kulatá“ výročí a narozeniny jen proto, že mají na konci nulu, chce možná nahradit zapomenuté svátky, bez nichž je život podle Démokrita jako „dlouhá cesta bez hospod“. Ve společnosti tak rozptýlených starostí a zájmů, kde se každý stará o něco jiného – pokud vůbec o něco – jsou […]

Rodina v proměnách společnosti

Beatus ille, qui procul negotiis, ut prisca gens mortalium, paterna rura bobus exercet suis.[1] Starší si možná vzpomenou na tento slavný citát z doby krátce před Kristem. Římský básník Horatius Flaccus, sám úspěšný městský člověk, si tu nostalgicky připomíná staré časy, kdy se lidé neživili obchodem a sháněním, ale v klidu a míru obdělávali zděděná […]

Ethics, Life and Institutions

An attempt at practical philosophy. However, by no means reductionist, the book tries to establish ethics on the phenomenon of life: for all living beings, there is an elementary orientation between life and death. There is much more for humans, but the polarity of life or health as „good“ and death or illness as „bad“ […]

O Vánocích, o Betlémě a darech

Moderní bohaté společnosti, kde lidé nevědí, co by ještě chtěli, dělají všechno pro to, aby nám Vánoce zošklivily. Nebýt malých dětí, možná by z nich mnoho nezbylo. Byla by to taková škoda? Všeho toho shonu a reklamní dotěrnosti by člověku líto nebylo, ale i naši agnostičtí spoluobčané mívají pocit, že „za tím“ musí ještě něco být. […]

O pravdě, omylu a lži

Že pět a pět je deset, je asi pravda, ale jak je to s větou, že pět a pět je třicet? Pravdivá zřejmě není, ale záleží na tom, kdo a kde ji říká. Ve škole řekneme, že je to chyba, ale co kdyby ji řekl číšník v restauraci? I kdyby se omluvl a řekl, že […]

Nežít jen pro sebe

Další výbor z článků a esejů. Uspořádal Jiří Tourek, úvodní slovo Zdeněk Pinc. Nadace VIZE 97 2016. Knihovna Ceny VIZE 97, sv. 18. 134 str. ISBN 978-80-87954-06-5. V prodeji na síti Kosmas (250 Kč)

Как выглядит свобода?

Тот, кто хочет рассуждать о решениях человека, должен предполагать, что они на самом деле есть; иначе говоря, что человек свободен. Не без ограничений, разумеется, но все же настолько, чтобы принимать решения. Только вот благодаря этому мы еще слишком далеко не продвинулись в наших рассуждениях: в чем заключается эта наша знаменитая свобода? Перед вопросом о том, […]

Тройная ответственность университета

Университет — это дивное и типично европейское изобретение зарождающейся городской культуры Средневековья — доказал, что у него очень здоровое нутро. На протяжении многих веков он выдержал все (более или менее успешные) попытки подчинения и инструментализации со стороны государства, а на сегодняшний день часто стремится к возвращению к своим корням. Так, университет представляет собой одно из […]

V politice chybí odvaha říkat i nepříjemné věci (Interview pro Deník, 8. 10. 2016)

Jakou sílu má slovo a osobní statečnost v době, kdy se civilizace nachází na křižovatce? A kudy se má vydat Česká republika, u jejíhož zrodu stál Václav Havel? I o tom jsem si povídala s profesorem Janem Sokolem, který byl Havlovým spolupoutníkem nejen v přemýšlení, ale také v praktické politice. V parlamentu, ve vládě Josefa Tošovského jako ministr […]

O Václavu Havlovi a politice (HN 8. 10. 2016)

HN: Chybí Česku Václav Havel? Myslím, že velice. Chybí tady jeho spolehlivý, poctivý a přitom skromný postoj, který jsme měli všichni před očima jako jakýsi vzor. Táhl nás všechny vzhůru. Zní to pateticky, ale proč to tak neříct. Je to tak. HN: Zbylo z Havlova poselství ještě něco? Nebo je všechno už pryč? Všechno pryč […]

Dluh života

Obsáhlý výbor z článků, rozhovorů, esejů a glos z let 1968-2015. Vyd. M. Kratochvílová a O. Skripnik. FHS UK 2016, 672 str., ISBN 978-80-87398-86-9.  V prodeji na síti Kosmas (405 Kč)

Moc, peníze a právo (2. vyd)

Rozšířené vydání knihy o podstatných institucích moderních společností, o jejich původu, vzniku, funkci a vzájemných vztazích. Praha: Vyšehrad 2016. 304 str. ISBN 978-80-7429-638-3

Dobro pro všechny?

Úkolem etické výchovy je ovlivňovat rozhodování, jednání a hodnocení mladých lidí, učit je lépe zacházet s jejich svobodou. Na rozdíl od většiny školních předmětů, věnovaných poznávání a vědění, je to tedy předmět v Kantově smyslu „praktický“ a tedy také hodnotící. Nemůže tudíž začínat ničím jiným, než probouzením a rozvíjením těch více méně přirozených vloh a […]

Společná etika pro všechny lidi?

Název tohoto příspěvku může vzbudit úsměv i pohoršení a bez otazníku na konci by byl jistě velmi neskromný. Co nedokázala tisíciletí náboženského i etického myšlení, to by se tu chtělo „vyřešit“ jedním článkem? Na svoji omluvu mohu uvést jen dvě věci. Předně je potřeba byť jen minimální, ale společné, univerzální etiky v globalizujícím se světě mnohem […]

Příliš bezpečná společnost?

Jsou věci, o kterých by se možná ani nemělo psát, a téma tohoto článku možná patří mezi ně. Proč? Protože je to nebezpečné. Buď přímo, jako když uveřejníte návod na domácí výrobu bomby, anebo nepřímo: dobrý popis patentního zámku může zneužít zloděj. Obojí ohrožuje bezpečnost, a to je pro člověka jedna z nejcennějších věcí vůbec. […]

Kde se berou lidská práva?

Přijetí a prosazování principu lidských práv, jakkoli jen váhavé a částečné, proměnilo politický svět víc než co jiného. Je to nepochybně jedna z věcí, kterými se moderní doba může pochlubit[1] a které daly našemu světu nový smysl a novou naději. Přijetí Všeobecné deklarace lidských práv OSN v roce 1948 samozřejmě neznamenalo konec všech hanebností a […]

Padesát let kolem počítačů

Svět se nám mění tak rychle, že se člověk stává pamětníkem, ani neví jak. Autoři této knížky soustředili spoustu materiálu o tom, jak a kdy počítače vznikly, a popsali významné etapy jejich vývoje. Jenže pro nás pamětníky je to i kus života, něco, co jsme krok za krokem sami zažívali a dokonce dělali – i […]

Věda a měření u Mikoláše z Kusy

Věda v širokém slova smyslu provází člověka a lidské společnosti už pár tisíciletí. Není to ovšem stejná věda: za tu dobu se proměnila natolik, že starověký vědec by se se současným těžko dohodl o tom, co věda vůbec je. Starověké vědy, pokud přežily, se dnes spíš krčí někde na okraji, anebo si zachovaly jen své […]