Rozhovor o džihádu

  1. Jak byste vy sám definoval džihád? Různé výklady se totiž liší a spousta lidí z křesťanského světa má o něm a o islámu nejasnou představu plnou předsudků.

Džihád je svatá válka, ať se nám to líbí nebo nelíbí. V Evropě ji už neznáme a i mnoho muslimů ji chápe jako metaforu. Jenže dnes je to zástěrka pro terorismus a násilí, pro skutečný boj o moc (např. mezi Iránem a Saudskou Arábií), ale také strašák pro lidi, kteří žádného muslima nikdy nepotkali.

  1. Myslíte si, že chápání souboje islámu a křesťanství v dnešní době lze chápat jako střet dobra a zla, kultury a barbarství, demokracie a diktatury?

Víme, že kdysi v raném středověku byl islámský svět otevřen novým poznatkům a zvykům a byl možná i tolerantnější než křesťanská Evropa. Jenže časy se změnily a země s větším podílem muslimů již nejsou rájem poznání a svobody, přesto však nevím, jestli tuto situaci naše média nezveličují, či dokonce nepřekrucují.

S tou islámskou otevřeností a tolerancí ve středověkém Španělsku to taky nebylo tak slavné. Mohamed byl obchodník i schopný válečník a jeho následovníci dobyli za sto-dvě stě let celý Blízký východ, Severní Afriku, Pyrenejský poloostrov a půlku Francie. Muslimský panovník byl automaticky i náboženská hlava své „ummy“, to jest kmene, národa i církve zároveň, a Islám tak byl „politické náboženství“ daleko víc než křesťanské církve. Od vrcholného středověku islám zaspal evropskou (křesťanskou) modernizaci (osobní svobody, vzdělávání, vědu, filosofii, techniku atd.), takže je dnes v těžké defenzivě. I v islámském světě prudce roste počet městských lidí, kteří by chtěli žít jako my a s fundamentalismem nechtějí mít nic společného – proto také utíkají na západ. Radikální imámové je straší evropským liberalismem a peklem – podobně jako tady křesťanští konzervativci – jen aby si udrželi jejich poslušnost. O boj mezi křesťanstvím a islámem ale rozhodně nejde a například většina imigrantů z Iráku jsou agnostici.

  1. Myslíte si, že je Evropa skutečně ohrožena zeměmi blízkého východu?

Evropu přímo ohrožuje spíš Rusko, ale islámští radikálové by také uvítali, kdyby Evropa byla politicky slabší, takže se z nich stávají spojenci, například proti „Arabskému jaru“.

  1. Máme se bát migrace z muslimských zemí?

Když tu žádnou nemáme? Našim domácím xenofobům se ale podařilo vystrašit hodně lidí, kteří si teď myslí, že za všechno může – věřte nebo nevěřte – EU a německá kancléřka. A jednání ze strachu je sice „přirozené“, ale skoro vždycky špatné. Naopak EU i paní Merkelová jsou mezi těmi několika politickými aktéry, kteří proti té migrační vlně účinně zasáhli.

  1. Populismus je na politické scéně na denním pořádku, ale do jaké míry je podle vás ovlivněn džihádem? 

Džihád byla čistá záminka: teď už tolik netáhne, o panu Konvičkovi už nemluví ani pan president a i pan Okamura mění rétoriku.

  1. Která evropská země je dle vašeho názoru nejvíce postižena nepřátelskou a xenofobní politikou vůči islámu?

Visegrádská čtyřka, protože oslabuje EU a ztrácí její důvěru i podporu. Když jsme měli povodně, samozřejmě jsme chtěli (a také dostali) solidární pomoc. Když jižní Evropu postihli imigranti, nehnuli jsme pro ni prstem. To je vážná věc, vážná chyba.

  1. Jak byste v tomto ohledu hodnotil politickou scénu v ČR? Která strana či hnutí je populismem v souvislosti s děním na blízkém východě a migrací nejvíce ovlivněna? Myslíte si, že existuje u nás i taková, která by na těchto okolnostech i postavila svůj program, či byla dokonce jen kvůli tomu založena?

Nemyslím, že by to byl důvod. Je to jen záminka. Nedivil bych se, kdyby „strany“ jako KSČM, SPD, SPO, Svobodní atd. podporovalo Rusko, jako to dělá na západě a v USA. Tomu se pak musí přizpůsobit i jejich „programy“ (pokud nějaké mají).

  1. Myslíte si, že některé vrstvy obyvatelstva snáze podlehnou strachu a uvěří kampani populistických stran v ČR?

Strachu ovšem podléháme všichni, ale možná hlavně ti, komu na občanské svobodě tak moc nezáleží, protože ji tolik sami nepotřebují. To není jejich chyba, ale je hnusné, když toho politici zneužívají.