Biblický universalismus podle Gn 1-2

Vyprávění o Stvoření světa, kterým začíná Bible, není patrně žádná kosmologie, ale má daleko hlubší a pro člověka možná také důležitější obsah. Mluví totiž o tom, jaké místo člověk ve světě zaujímá, k čemu byl stvořen a jaké je jeho poslání. Tak například říká, že celý svět nevznikl náhodou, ale byl stvořen Božím slovem a má tedy nějaký smysl. Byl stvořen jako dobrý a zlo do něho přišlo až přičiněním člověka, který neposlechl. Dělení do „sedmi dnů“ není žádná primitivní chronologie, ale znamená právě to, že se v sobotu nemá pracovat. Ničemu ve světě se člověk nemá klanět, protože je mu to svěřeno do rukou a nese zodpovědnost za to, co se světem udělá. Lidé se svým vzhledem od sebe různě liší, ale Bible jednoznačně tvrdí, že všichni jsou příbuzní a tvoří jedno lidstvo. Není náhoda, že moderní rasismus mohl vzniknout až v době, kdy se o tom začalo vážně pochybovat.