Archiv autora: admin

Jazyk, právo a dobro

(Diskusní příspěvek v knize J. Přibáň – P. Holländer et al.: Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy.) Co může do diskuse mezi dvěma na slovo vzatými odborníky přinést „spekulativní filosofie“, kterou ostatně Jiří Přibáň hned na začátku své první stati z této diskuse vylučuje?[1] Přívlastek „spekulativní“ je tu pouhý pleonasmus: filosofie totiž nemůže […]

Soudcovská rozhodnutí očima laika

Děti se sklonily nad talířem a pan Habásko počal: „Není to žádná pohádka, ale opravdivá událost, kterou mi vyprávěl můj zvěčnělej děd, a ten nikdy nelhal, leda před soudem.“ Karel Poláček: Muži v ofsajdu / Ze života klubových přívrženců   „Já jsem se u vejslechu, to je pravda, vymlouval všelijak, to se musí dělat, to […]

Zajatcovo dilema a problém černých pasažérů

Lidský druh byl z biologického hlediska neuvěřitelně úspěšný; některým se dokonce zdá, že snad až moc. Že tajemství tohoto exponenciálního „úspěchu“ tkví nejspíš ve schopnosti spolupracovat, ve vzniku typicky lidských společností s dělbou činností, jazykem, kulturou a náboženstvím, tušili mnozí myslitelé také už dávno. Nový zájem o tyto otázky probudili nejprve bankéři, podnikatelé a ekonomové, kteří si […]

Život v našich rukou

Pro každého z nás je život především a samozřejmě “můj život” – a tedy něco, co mi patří. Můj život sahá od narození do smrti a ať chci nebo nechci, musím jej sám žít či “vést”. Nikdo jiný to za mne udělat nemůže. Musím se o něj starat a hledět ho nejen udržet, ale také něčím […]

Moje stýkání a potýkání s Univerzitou Karlovou

Začnu vzpomínkou na vlastní klikatou cestu k univerzitní dráze, která snad pomůže pochopit i následující úvahu o možných proměnách univerzitního studia vůbec. O univerzitě – rozumí se té pražské, Karlově – jsem často slýchal už jako malý kluk a postupně jsem si zvykal na to, že mě možná také čeká. Dědeček Nušl tady byl před […]

Eutanázie?

Měla by být v Česku povolena eutanazie? Proč ano/ne? A má člověk právo rozhodnout o tom, kdy a jak ukončit svůj život? Eutanázie – což není ukončení marné léčby, nýbrž úmyslné usmrcení pacienta lékařem – by se povolit neměla. Zabít se dovede každý sebevrah a v extrémní situaci mu možná nic lepšího nezbývá. Dokonce to […]

Smrt v našich rukou

Ať děláš, co děláš – stejně umřeš. Tak proč o smrti vůbec hovořit? Dokud žiju já, smrt není, a až přijde, nebudu už já: smrt se mne tedy nijak netýká, říká staré epikurejské sofisma. Má pravdu? Sotva. Mlčky totiž zaměňuje „smrt“ a „moji smrt“, což pro člověka není totéž. I když (zatím) žiji, smrt pro […]

Бумажный мир

Некоторые вещи, которые человеку нужны, можно купить. Другие купить нельзя, но на них должна быть бумага. Первый вопрос в каждом учреждении всегда звучит так: «У вас есть на это бумага?» На все есть какая-нибудь бумага: на машину, на квартиру, на поездки и даже на себя самого; а у кого нет такой бумаги, точнее говоря, бумаг, […]

„Všichni hrajeme divadlo“ – morálka a etika jednání v roli

Vážené dámy, vážení pánové rád bych poděkoval pořadatelům za pozvání a vám všem za trpělivost, s níž snášíte mé laické výlety do oblasti práva. Dnes bych ale chtěl hovořit o problému mravním, který patří do praktické filosofie a práva se týká jen nepřímo. Chci tím zpochybnit ten zdánlivě jednoduchý protiklad mezi jednotlivcem a státem, zejména […]

Politika, náboženství a veřejný prostor

V moderním, zejména evropském světě, který se od náboženských válek 15.-17. století usilovně snažil náboženství od politické moci oddělit, působí nábožensko-politické fundamentalismy jako nepochopitelný anachronismus. Gilles Kepel pečlivě popsal překvapivé proměny ve vztahu abrahámovských náboženství a politiky a jakýsi „zlom“ k němuž podle něho došlo kolem roku 1975.[1] V té dobré evropské tradici, která chce […]

Čas k dílu a čas díla

Když se člověk pustí do nějakého díla, ať je to cokoliv, zápasí s časem ve dvou velice odlišných fázích, ve dvojí různé podobě. Nejdřív s časem, který je mu pro tu práci vyměřen; jinak řečeno s termínem, do kdy má být hotova. Můžeme mu říkat „čas k dílu“. Jsou činnosti, u kterých tím pro člověka […]

Ян Сокол (чеш. Jan Sokol, 18 апреля 1936, Прага, Чехословакия) — чешский философ, переводчик философских текстов, профессор Карлова университета в Праге, политик. В 1990—1992 гг. — член Федерального Собрания Чехословакии, в 1998 г. — министр образования Чехии, в 2003 г. — кандидат в президенты Чехии. Сокол является одним из значительных чешских христианских интеллектуалов современности. Изучает […]

Смерть в наших руках

Можешь делать, что хочешь, но ты все равно умрешь. Тогда зачем вообще говорить о смерти? Пока есть я, смерти нет, а когда она придет, то меня уже не будет: то есть, как гласит старый эпикурейский софизм, смерть меня никак не касается.  Но прав ли он? Едва ли. Дело в том, что он безмолвно смешивает «смерть» […]

Общая этика для всех людей?

Название этого доклада[1] может вызвать как улыбку, так и негодование, а без вопросительного знака в конце оно было бы, несомненно, и очень нескромным. То, что было не под силу тысячелетиям религиозного и этического мышления, планируется «решить» в одной статье? В свое оправдание я могу привести только две вещи. Во-первых, в глобализированном мире потребность в хоть […]

БИОГРАФИЯ

. Ян Сокол (чеш. Jan Sokol, 18 апреля 1936, Прага, Чехословакия) — чешский философ, переводчик философских текстов, профессор Карлова университета в Праге, политик. В 1990—1992 гг. — член Федерального Собрания Чехословакии, в 1998 г. — министр образования Чехии, в 2003 г. — кандидат в президенты Чехии. Сокол является одним из значительных чешских христианских интеллектуалов современности. […]

La vie comme héritage

Nul ne peut plus dire: que l´homme soit, sans dire: que la nature soit. Voilà pourquoi le oui à l´être, que la vie prononce spontanément, est devenu au niveau humain devoir-être, obligation. P. Ricoeur, La responsabilité et la fragilité de la vie Quand on m‘a invité à participer à ce cycle, j’ai – un peu […]

Bojíte se islámu?

Ne, islámu se nebojím a mám pro to hned několik důvodů. Že je u nás tak vzácný, že ani není čeho se bát, by jistě nestačilo. Ale ani v zemích, kde je muslimů daleko víc, není třeba se jich bát. Islám je poměrně přísné a trochu archaické náboženství, které své věřící vede k přesnému dodržování […]

Koukejte víc z okna

Filozof Jan Sokol o zbytečném strachu, novodobých loupežnících a o tom, jak se píše Wikipedie (Rozhovor s M. Sodomkovou pro Lidové noviny) Místo aby se trápil, že jeho studenti opisují z Wikipedie, rozhodl se filozof a vysokoškolský profesor Jan Sokol, že ji bude psát. Že ji vylepší. Ostatně našeptávat mladší generaci, podílet se na „předávání […]

‚The Tongue Is a Fire‘

When I was asked to write some essays on the topic of language, I responded with some hesitation. It is not my field: I am not a linguist, or a poet, or a literary critic. But in the end I decided to make the attempt anyway (the word ‚essay‘ does mean ‚attempt‘ after all), in […]

O lži a nenávisti (za Václavem Havlem)

Je to už málem dvanáct let, co Václav Havel opustil pražský Hrad, a od té doby ho nebylo mnoho slyšet. Z posledních sil si ještě stihl splnit svůj starý sen a jako filmař se ohlédl za svou nečekanou politickou kariérou. Udělal to jako vždycky po svém, když z ní s chrakteristickou uštěpačnou sebeironií předvedl jen […]

Historie zbožnosti

 Dotaz: Známe historii zbožnosti, dobu a kulturu, kde se prvně vyskytly známky uctívání něčeho, co lidi přesahuje, něčeho mocného, vševědoucího a milujícího, co řídí svět a nás, co vládne zemi, vodě, povětří, všemu živému? Provází toto všechny známé kultury od počátku věků, nebo známe nějaký konkrétní počátek zbožnosti, dobu a místo, kde toto vzniklo a […]

Vykoupení

  Křesťanství nepřichází k člověku jako příkaz či zákaz, jako nauka nebo návod k jednání, ale především a základně jako evangelium, dobrá zvěst, radostná zpráva. Není tedy prvotně založeno na nějakém objevu ani na novém mravním zákonu, ale na něčem, co se stalo, co už je a o čem se podává a přijímá zpráva. Všechno ostatní přichází […]

Universalismus biblického stvoření

Otázka kdo všechno patří mezi lidi – a zejména, kdo mezi nás lidi nepatří – jistě není jen akademická. Hrůzy dvacátého století nás sice naučily neklást ji v této drsné podobě a “politická korektnost” v poslední době striktně vyžaduje, abychom ji nějak zabalili, vyjádřili v civilizovanějších pojmech, pozorný posluchač televize i běžného hovoru v hospodě se s ní však […]

Dvojí polarita křesťanské eschatologie

Už samotný pojem eschatologie v křesťanské souvislosti poněkud zavádí. Navozuje totiž představu „toho posledního“, eschaton, což je pro člověka ovšem smrt. Naopak křesťanská eschatologie chce mluvit o naději, na níž všechno ostatní závisí, o níž ale skoro nic nevíme. V následujícím chci rozebrat obecný pojem eschatologie a ukázat, že přinejmenším v židovsko-křesťanské tradici se eschatologické […]

S Janem Sokolem o morálce a etice

1) Ve svých textech o etice rozlišujete – v souladu s P. Ricouerem – mrav, morálku a etiku. Mohl byste ve zkratce připomenout odlišnost těchto pojmů? I při svobodném rozhodování, jednání a hodnocení se člověk řídí velmi rozdílnými motivy, které je třeba aspoň zhruba rozlišit. Mravem rozumím všechno to, co člověk často nevědomky přebírá od rodičů […]