Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc

Narozen 18. 4. 1936 v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později mechanik. 1958 maturita v dálkovém studiu, od 1963 dálkové studium matematiky na MFF UK. V letech 1964 až 90 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha na vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných článků. 1990-92 poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum a místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu. 1992 kandidoval do FS za OH, 1996 do Senátu za KDU-ČSL. V letech 1997-2011 poradcem ministra školství, od ledna do července 1998 ministrem školství ČR, v roce 2003 koaličním kandidátem na presidenta republiky. Od roku 2013 členem Etické komise ČR, odvolacího orgánu pro ocenění Třetího odboje.

Od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filosofické fakultě UK a od roku 2000 na Fakultě humanitních studií UK. V květnu 1993 obhájil diplomovou práci „Člověk a svět očima bible“, v březnu 1994 získal titul CSc. prací »Mistr Eckhart a středověká mystika«, v dubnu 1995 titul doktora za práci »Malá filosofie člověka«. V únoru 1997 jmenován docentem filosofie (téma: »Čas a rytmus«), v letech 2000-2007 děkan Fakulty humanitních studií UK. V listopadu 2000 jmenován profesorem, obor „Filosofie výchovy“, roku 2008 vyznamenán Řádem čestné legie jako Commandeur. Roku 2017 získal Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97Ženatý, tři děti.

Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu zejm. filosofických knih a publikoval v mnoha časopisech. V sedmdesátých letech vedl různé bytové semináře (zejm. seminář o Nietzscheovi, 1973-82), 1976 podepsal Chartu 77 a publikoval v samizdatu. Zabývá se hlavně filosofickou antropologií, dějinami náboženství a antropologií institucí. V současné době přednáší úvod do filosofie, kurzy „Moc, peníze a právo“, „Člověk jako osoba“ a „Člověk a náboženství“. Četné přednášky v cizině, zejména na evropská a filosofická témata. V zimním semestru 2008/09 přednášel na téma Etika a lidská práva jako Senior Fellow na CSWR, Harvard University, Cambridge (MA).

Předsedou Akademického senátu PedF UK (1994-97), členem Akademického senátu UK (1994-96, 1999-2001), členem vědecké rady několika fakult UK a Masarykovy univerzity Brno. Místopředseda správní rady International Bureau of Education (UNESCO) v Ženevě (1998-2002). V letech 2002-2008 člen předsednictva Grantové agentury ČR, člen Správní rady Masarykovy univerzity Brno, Sněmu a Dozorčí rady Akademie věd ČR (1998-2002), člen České pobočky Římského klubu a PEN Clubu. Od roku 2015 člen vědecké rady GAČR.

Zemřel dne 16.2.2021 v 84 letech.