Můžeme (ještě) trestat smrtí?

 Trest smrti se znovu a znovu vrací, nejen v České republice. Buď když stojí před soudem mimořádný vrah – jako třeba teď Saddam Hussein – , anebo když nějaký politik přece jen podlehne „hlasu lidu“. Ten si jej – zdá se – přeje a v referendu by to asi vyhrál. Má pro to ostatně své důvody: zdravý […]

Volný čas jako rizikový faktor

Volno, volný čas je jeden ze snů novověkého člověka. Dělník, uvázaný u stroje, čeká na konec šichty jako na smilování a těší se, až půjde domů, kde bude chvíli žít pro sebe. Podobně to viděli i myslitelé a reformátoři 19. století a dokonce i Bedřich Engels při vší chvále práce ji nakonec vidí jako otroctví, […]

Občan a der Bürger

Záměrem tohoto skromného příspěvku je ukázat jednak zřejmé paralely a podobnosti české varianty občanské společnosti se společnostmi sousedními, jednak ale také možná méně zřejmé specifické rozdíly, jimiž se od nich lišila a do jisté míry stále liší. Bystří pozorovatelé české společnosti, kteří měli zkušenosti odjinud, se tu často dožívali těžkých zklamání. Po prvotním nadšení z české […]

Politika hledá nová témata

Salzburská konference „The Sound of Europe“ (25.-27. ledna 2006) nebyla jen mediálně působivá podívaná, ale zároveň také svědectví o tom, že politika si hledá nová témata. Rakouští politici, kteří vedle presidentů a ministrů pozvali také umělce a akademiky, udělali první krok: položili nám otázku. Dokážeme na ni odpovědět?  V následujícím se o to chci pokusit, […]

Co jsou peníze?

Peníze nás provázejí životem tak důkladně, že si na to mnozí stěžují – a na to, že je jich málo, si stěžuje úplně každý. Kde se bere jejich neodbytná přítomnost, jejich podivná moc nad lidmi a věcmi? To není otázka pro ekonomy. Může k ní něco říci pouhý filosof, v těchto věcech jen poučený laik? Otázky typu […]

Co chtějí teroristé?

Světem obchází strašidlo teroristických útoků. Neděsí tím, že by jich bylo tolik: na silnicích zahyne mnohem víc lidí. Strach budí spíš proto, že je na nich cosi nepochopitelného, temného. Míst, kde je hodně lidí pohromadě, je vždycky dost a když se najde člověk, který je při útoku ochoten zemřít, mohou být technické prostředky velmi jednoduché: únoscům […]

Může se z ekologie vyklubat ideologie?

Ekologické hnutí – starost o to, abychom si nezničili Zemi, z níž jedině žijeme – má ve dvou zásadních náhledech úplně pravdu: předně v tom, že si žijeme nad poměry, a za druhé v tom, že to tak asi už dlouho nepůjde. Dává tím najevo, že člověk přece jen neztratil to nejcennější, co má: schopnost […]

Občanská společnost a komunikace

Občanský – jinak také nevládní nebo neziskový – sektor označuje něco, co v každé normální lidské společnosti je a nejspíš vždycky bylo. Teprve v posledním půlstoletí se mu ale věnuje soustředěná pozornost a začíná se chápat jako samostatná oblast společenského života. Jeho předchůdcem byly různé projevy lidské solidarity, jak je známe i z kmenových a rodových společností, a […]

Co byla, co je – a co není „občanská společnost“

Občanská společnost je dnes jakési pohádkové zvíře: pro někoho panenský jednorožec se zázračnými vlastnostmi, a pro jiné odporná saň. Pro jedny zaříkadlo, tajemné cosi, co nám snad kdosi vzal – a odtud se odvozují všechny naše nesnáze. Pro druhé dračí vejce, kterým se nepřátelé parlamentní demokracie snaží vpašovat do politického systému svůj kolektivistický kontraband. Na […]

Konec liberalismu v Čechách?

Pokud se po roce 1989 zdálo, že se všichni demokraté, občané i politici, na něčem vůbec shodnou, byl to tehdy ze všeho nejspíš liberalismus. A teď je najednou slyšet – a to nejen ze samého okraje politiky – že s liberalismem je konec. Že se vyčerpal, zklamal, zkrátka že je pryč. Je to pravda? Jak […]

Civilizace a kultura

(Koreferát na francouzsko-českém semináři společenských věd CEFRES) Vyslechli jsme pozoruhodný příběh o tom, jak se francouzsko-německá napětí, národní nechuti a šovinismy mohly nakonec soustředit do dvou pojmů, které pak plnily funkci bojových hesel. V takové situaci se pak každý člověk musí přihlásit k jednomu z nich, přiznat barvu a postavit se na správnou stranu barikády. Buď anebo. Otázka, […]

Globalizace a MMF

Úspěchy, neúspěchy i vady MMF už mnozí přesvědčivě vyložili, o ty však jeho odpůrcům, obávám se, tolik nejde. Ani demonstrantům nejde o diskuse, protože v diskusích se konfrontují jenom názory, a oni chtějí zasáhnout. Nechtějí debatovat, ale jednat: chtějí se „do toho vložit“. A tady už nejde o argumenty, nýbrž o symboly. Rozhněvaní mladíci se […]

O národním sobectví

Evropou už zase obchází strašidlo. Tentokrát skutečné a nebezpečné: strašidlo národního sobectví čili šovinismu. Není nijak nové: objevuje se vždycky, když máme z něčeho strach a nevíme pořádně z čeho. A lidé, které někdo přesvědčil, že jejich hlavním úkolem je mít se dobře, budou mít vždycky strach. Přinejmenším z toho, že jim to někdo vezme. Řekové věděli, že […]

Jaký liberalismus: jaká svoboda?

Má-li se současný ideál „dobrého života“ a „dobré společnosti“ vůbec nějak označit, težko se vyhnout slovu „liberální“. Slovo „liberální“ dnes ztratilo hodně ze svého původního významu (tak například latinské liberalis znamenalo také štědrý a velkorysý) a znamená prostě „svobodný“, a tak se na něm všichni shodnou. V tom je právě potíž. A tak se už skoro […]

Rádlovo pojetí národa

V pozoruhodné knize „Zápas Čechů s Němci“ z roku 1927 rozlišil Rádl dvojí pojetí národa: „západní“ či občanské a „východní“ či organické a romantické, které spojil se jménem Herderovým. Rádl jasnozřivě ukázal, že národnostní napětí může být pro Československo osudné a ostře kritizoval český nacionalismus. Tato kritika ho však svedla, že nedocenil význam komunikačního jazyka […]

Volit – nevolit?

Volby jsou před námi a o tom, koho máme volit, nás budou přesvědčovat politici a strany, reklamy a plakáty, ale nás teď zajímá jednodušší otázka: mají ty volby vůbec nějaký smysl? Jít volit, anebo zůstat doma? Nejít za komunistů k volbám vyžadovalo kus odvahy, dnes je to zase jen věc – volby. Podle čeho se rozhodnout? […]

Co se to děje s politikou?

Kdekdo si naříká na naši politiku, jaká je to hrůza. Podivná věc: když pracuji, chodím do školy nebo po městě, žádné zvláštní hrůzy nevidím – ale jak se podívám na „politickou scénu“ nebo spíš scény v televizi, musím jim dát za pravdu. Televizi se nedivím, že o takové koření stojí – ale proč si tolik […]