Společná etika pro všechny lidi?

Název tohoto příspěvku může vzbudit úsměv i pohoršení a bez otazníku na konci by byl jistě velmi neskromný. Co nedokázala tisíciletí náboženského i etického myšlení, to by se tu chtělo „vyřešit“ jedním článkem? Na svoji omluvu mohu uvést jen dvě věci. Předně je potřeba byť jen minimální, ale společné, univerzální etiky v globalizujícím se světě mnohem […]

Kde se berou lidská práva?

Přijetí a prosazování principu lidských práv, jakkoli jen váhavé a částečné, proměnilo politický svět víc než co jiného. Je to nepochybně jedna z věcí, kterými se moderní doba může pochlubit[1] a které daly našemu světu nový smysl a novou naději. Přijetí Všeobecné deklarace lidských práv OSN v roce 1948 samozřejmě neznamenalo konec všech hanebností a […]

Jazyk, právo a dobro

(Diskusní příspěvek v knize J. Přibáň – P. Holländer et al.: Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy.) Co může do diskuse mezi dvěma na slovo vzatými odborníky přinést „spekulativní filosofie“, kterou ostatně Jiří Přibáň hned na začátku své první stati z této diskuse vylučuje?[1] Přívlastek „spekulativní“ je tu pouhý pleonasmus: filosofie totiž nemůže […]

Soudcovská rozhodnutí očima laika

Děti se sklonily nad talířem a pan Habásko počal: „Není to žádná pohádka, ale opravdivá událost, kterou mi vyprávěl můj zvěčnělej děd, a ten nikdy nelhal, leda před soudem.“ Karel Poláček: Muži v ofsajdu / Ze života klubových přívrženců   „Já jsem se u vejslechu, to je pravda, vymlouval všelijak, to se musí dělat, to […]

Zajatcovo dilema a problém černých pasažérů

Lidský druh byl z biologického hlediska neuvěřitelně úspěšný; některým se dokonce zdá, že snad až moc. Že tajemství tohoto exponenciálního „úspěchu“ tkví nejspíš ve schopnosti spolupracovat, ve vzniku typicky lidských společností s dělbou činností, jazykem, kulturou a náboženstvím, tušili mnozí myslitelé také už dávno. Nový zájem o tyto otázky probudili nejprve bankéři, podnikatelé a ekonomové, kteří si […]

Eutanázie?

Měla by být v Česku povolena eutanazie? Proč ano/ne? A má člověk právo rozhodnout o tom, kdy a jak ukončit svůj život? Eutanázie – což není ukončení marné léčby, nýbrž úmyslné usmrcení pacienta lékařem – by se povolit neměla. Zabít se dovede každý sebevrah a v extrémní situaci mu možná nic lepšího nezbývá. Dokonce to […]

„Všichni hrajeme divadlo“ – morálka a etika jednání v roli

Vážené dámy, vážení pánové rád bych poděkoval pořadatelům za pozvání a vám všem za trpělivost, s níž snášíte mé laické výlety do oblasti práva. Dnes bych ale chtěl hovořit o problému mravním, který patří do praktické filosofie a práva se týká jen nepřímo. Chci tím zpochybnit ten zdánlivě jednoduchý protiklad mezi jednotlivcem a státem, zejména […]

Kde se berou lidská práva

 Abstrakt V překotném technickém, hospodářském i politickém vývoji současného světa a zejména v souvislosti s jeho globalizací praktický význam myšlenky lidských práv stále roste. Přitom její formulace a zdůvodnění vyvolávají už od počátku vážná nedorozumění a kritiky i v rámci západní civilizace samé. Od přijetí Všeobecné deklarace OSN se pozvolna stávají jádrem jakési světové ústavy, […]

Konflikty a co s nimi?

Konflikty sice lidské společnosti stále ohrožují, zároveň ale víme, že bez nich není možné žít. To není žádný paradox, nýbrž základní zadání úkolu, jak společnost lépe uspořádat. Za dlouhá tisíciletí nalezly lidské společnosti řadu způsobů, jak konflikty omezovat, kultivovat a překonávat. V následujícím se je pokusíme z filosofického pohledu rozlišit, pojmenovat a – velmi hrubě […]

Je rovnost jen utopie?

 Dramatický spor o platy lékařů si pozornost jistě zaslouží, neměl by však zastřít jiné a možná z dlouhodobého hlediska ještě významnější otázky kolem avizovaných reforem zdravotnictví. Jako laik a pacient bych si rád všiml jedné velmi obecné – totiž otázky rovnosti v poskytování zdravotní péče. Nedávno jsem si v novinách přečetl názor kvalifikovaného odborníka, který […]

Můžeme (ještě) trestat smrtí?

 Trest smrti se znovu a znovu vrací, nejen v České republice. Buď když stojí před soudem mimořádný vrah – jako třeba teď Saddam Hussein – , anebo když nějaký politik přece jen podlehne „hlasu lidu“. Ten si jej – zdá se – přeje a v referendu by to asi vyhrál. Má pro to ostatně své důvody: zdravý […]

Etika a čas

  1. Immanuel Kant: etika bez časovosti Etika je dodnes v mnoha ohledech pod rozhodujícím vlivem Kantovým a dílo autorů jako je John Rawls, Ernst Tugendhat nebo Jürgen Habermas o tom podává výmluvné svědectví. Bylo by jistě nejen marné, ale zejména krajně pošetilé, chtít tento vliv nějak zpochybňovat či zlehčovat. Kant zkrátka zůstává klasikem jedné […]

Společná etika pro všechny lidi?

Název tohoto příspěvku může vzbudit úsměv i pohoršení a bez otazníku na konci by byl jistě velmi neskromný. Co nedokázala tisíciletí náboženského i etického myšlení, to by se tu chtělo „vyřešit“ jedním článkem? Na svoji omluvu mohu uvést jen dvě věci. Předně je potřeba byť jen minimální, ale společné, univerzální etiky v globalizujícím se světě nesrovnatelně […]

Leges sine moribus vanae

Právní systém je součástí určité společnosti, proto se nutně – i když nevýslovně – opírá o „mravy“ dané společnosti. Bez „dobrých mravů„ se neobejde ani zákonodárce. Odkaz na mravy však není jen podružná drobnost, neboť právní systém se z mravu společnosti kdysi vyvinul a je v něm trvale zakotven. Fungování práva je podmíněno právním povědomím společnosti. Právní systém […]

Jazyk, právo a dobro

Co může do diskuse mezi dvěma na slovo vzatými odborníky přinést „spekulativní filosofie“, kterou ostatně Jiří Přibáň hned na začátku své první stati z této diskuse vykazuje? Přívlastek „spekulativní“ je tu pouhý pleonasmus: filosofie totiž nemůže být jiná než spekulativní, to jest rozvažující a přemýšlející – leda že by se naopak stala „dogmatickou“ a tak přestala […]

Lékař a pacient, občan a instituce

Mravní problémy a otázky současné medicíny nejlépe znají lékaři sami, protože na ně denně narážejí a musí si s nimi nějak poradit. Následující velmi laické poznámky nechtějí tedy poučovat ani moralizovat, nýbrž jen připomenout pár spíše triviálních skutečností, na něž by se právě v každodenním provozu mohlo zapomenout. Víc asi filosof udělat nemůže, ale často i pouhá […]

Etika a past pravidel

Běžná řeč si může mnohoznačnost dovolit: jazyk sám je takový a kdyby vzniklo nedorozumění, snadno se v rozhovoru zachytne a napraví. To se týká i řeči o morálce, o tom, co se má a nemá. Jakmile ale začneme přemýšlet a psát, musíme si na to dávat pozor: psaný text – jak si všiml už Platón – […]

Soudcovská rozhodnutí očima laika

Chci dnes mluvit o soudcovské nezávislosti a jejím přirozeném rubu – totiž odpovědnosti. Nedovolil bych si mluvit o odpovědnosti soudcovského stavu, kdyby mě k tomu nevyprovokovala zajímavá shoda okolností. V nedávné veřejné a mediální diskusi o nezávislosti vysokých škol jsem si uvědomil, že nás jako vysokoškolské učitele s vámi soudci spojuje jedno významné privilegium, totiž právě privileguim nezávislosti. Při všech rozdílech v detailu je tu zřejmě v obou případech podobné přesvědčení zákonodárce, že pro dobrý výkon jak soudcovské, tak učitelské funce je nezbytně třeba, abychom je mohli vykonávat nezávisle. Několik komentátorů ovšem vyslovilo podezření, že se jedná o čisté privilegium, a jeden dokonce napsal, že vysoké školy chtějí prostě víc peněz a žádnou kontrolu. Jak toto vážné podezření vyvrátit?

Eutanázie z širšího lidského hlediska

Tématem dnešní konference je eutanázie, což je jakýsi zdvořilý opis pro vědomé ukončení života rukou lékaře. Rád bych vám poděkoval, že jste si k tomu pozvali i laika a filosofa, patrně proto, že cítíte, že to není jen lékařská záležitost. Patrně také cítíte, že je to záležitost obecně lidská, kterou není možné řešit jen na […]

O morální autoritě

 Když jsem na tomto místě před časem argumentoval proti přímé volbě presidenta, možná jsem podcenil oživení zájmu veřejnosti o politiku, který je skutečné pozitivum. Jinak se moje obavy spíše naplňují a v presidentské kampani začíná létat bláto. Jak to tak už bývá, kousek vyletí i mimo hřiště. Tak se v minulém týdnu Miloš Zeman s nečekanou vehemencí […]

„Všichni hrajeme divadlo“. Morálka a etika jednání v roli

Vážené dámy, vážení pánové rád bych poděkoval pořadatelům za pozvání a vám všem za trpělivost, s níž snášíte mé laické výlety do oblasti práva. Dnes bych ale chtěl hovořit o problému mravním, který patří do praktické filosofie a práva se týká jen nepřímo. Chci tím zpochybnit ten zdánlivě jednoduchý protiklad mezi jednotlivcem a státem, zejména […]

Rozhovor o lži

1. Co je to vůbec lež a kde se v nás potřeba lhaní bere? Když řekne školák paní učitelce, že pět a pět je patnáct, je to chyba. Když to řekne číšník, má člověk podezření, že je to lež či podvod. Rozdíl je v tom, že školák správnou odpověď neví, kdežto ten číšník asi ano. […]

Mezi spravedlností, účinností a jistotou

Nejsem soudce ani právník, mám však dojem, že nás jako akademiky se soudci spojuje jedna podstatná věc – totiž privilegium akademické svobody, respektive soudcovské nezávislosti. Proč mají právě naše profese tuto výsadu „nezávislosti“ zaručené zákonem nebo dokonce ústavou? Odvážím se vyslovit hypotézu, že je to proto, že společnost i zákonodárce tuší, že dobrý výkon našich […]

Jsou lidská práva přirozená?

Koncept lidských a občanských práv tvoří dnes asi jediný možný základ mírového uspořádání světa. Přesto formulace těchto práv a právního i politického myšlení o nich trpí tím, že se chápou individualisticky, jak to odpovídá osvícenské tradici, z níž vznikly. Tím vzniká i těžko řešitelný spor o míře jejich vymahatelnosti atd. Cílem příspěvku je ukázat, že koncept […]