Nežít jen pro sebe

Další výbor z článků a esejů. Uspořádal Jiří Tourek, úvodní slovo Zdeněk Pinc. Nadace VIZE 97 2016. Knihovna Ceny VIZE 97, sv. 18. 134 str. ISBN 978-80-87954-06-5. V prodeji na síti Kosmas (250 Kč)