Etika, život, instituce

EtInstitRozšířené vydání knížky „Etika a život“, čtvrtá část o etice v institucích  a o institucích jako dědictví je nově zpracovaná. Po výkladu a rozboru základních pojmů následuje stručný přehled hlavních směrů etického myšlení. Ve čtvrté části následuje vlastní výklad etiky, která chápe člověka jako dědice a správce nejen života a přírody, ale také celého kulturního bohatství – počínaje jazykem přes umění, vědy, náboženství až po společenské instituce. Navazuje výklad odlišného postavení člověka v roli (např. v zaměstnání), z něhož plynou i jiné mravní nároky než v soukromém životě nezávislých osob. (Vyšehrad 2014)