kniha-rytmus_cas

Čas a rytmus

Přehled filosofického i vědeckého myšlení o čase a časovosti. Rytmus jako základ časové zkušenost. (2. vyd. Oikúmené Praha 2004)