kniha-slovnik_pojmu

Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů

kniha-slovnik_pojmuTřicet kapitol, věnovaných různým důležitým otázkám (například: Jak vidíme a slyšíme? Jazyk a myšlení. Já a ty. Čas. Pravda. Příroda. Právo. Město. Dějiny), ukazuje, co znamená filosoficky myslet. Slovník s asi 1100 hesly slouží jako pomůcka při vlastní četbě. (6. vyd. Vyšehrad, Praha 2010)