kniha-antropologie

Človek jako osoba. Filosofická antropologie

Přehled filosofické antropologie od fyziologického základu přes vnější a vnitřní zkušenost až po lidské a společenské vztahy. (3. upravené vyd. Vyšehrad, Praha 2016)