O vědě a popularizaci

Science Café je postaveno na prezentaci vědy v neformálním prostředí kaváren. Zajímalo by mě, jak se na toto spojení jako filozof díváte. Existuje mezi vědou a kavárnami nějaká historická vazba?  Myslím, že ne. Kavárna je instituce poměrně mladá a spíš společenská než odborná. Do kavárny může každý, kdo se dokáže slušně chovat – a v tom […]

Dobro pro všechny?

Úkolem etické výchovy je ovlivňovat rozhodování, jednání a hodnocení mladých lidí, učit je lépe zacházet s jejich svobodou. Na rozdíl od většiny školních předmětů, věnovaných poznávání a vědění, je to tedy předmět v Kantově smyslu „praktický“ a tedy také hodnotící. Nemůže tudíž začínat ničím jiným, než probouzením a rozvíjením těch více méně přirozených vloh a […]

Moje stýkání a potýkání s Univerzitou Karlovou

Začnu vzpomínkou na vlastní klikatou cestu k univerzitní dráze, která snad pomůže pochopit i následující úvahu o možných proměnách univerzitního studia vůbec. O univerzitě – rozumí se té pražské, Karlově – jsem často slýchal už jako malý kluk a postupně jsem si zvykal na to, že mě možná také čeká. Dědeček Nušl tady byl před […]

Wikipedie – pohled zevnitř

 Když jsem před lety začal pátrat, odkud se berou soustavné a netriviální chyby ve studentských pracích, jeden se nakonec přiznal, že z jakési Wikipedie. Náležitě jsem mu vynadal a moje skepse k tomuto podivnému fenoménu se potvrdila. Jenže ať jsem studentům říkal, co chtěl, chyby nepřestaly. Chytil jsem se za nos, až když mě patnáctiletá […]

Vysokoškolská reforma – proč a co?

 Reforma je šikovné, kulaté slovo a na potřebě nějaké „reformy“ se všichni snadno shodnou.  Jenže to neznamená skoro nic, dokud se rofrmátoři nepokusí odpovědět aspoň na tři úplně triviální otázky: Proč je danou věc třeba reformovat, čili co je na ní špatně? Kam ji chceme posunout, čili co si od reformy slibujeme? Jak toho chceme […]

Vzdělanost a školství

Dámy a pánové, dovolte mi, abych předně poděkoval za toto pozvání a za čest, která mi tím připadla, a zároveň se vám omluvil, že budu hovořit o věcech vlastně samozřejmých, triviálních až banálních. Právě ty se totiž při úvahách o budoucnosti nejsnáze přehlédnou. Dnes a denně se setkáváme s novými technickými možnostmi, které zejména nám dříve […]

Je škola na odstřel?

  Naše školy a školství jistě trpí mnoha nedostatky, aspoň jeden ale možná pomalu mizí, totiž nezájem veřejnosti. Jakoby si i česká veřejnost začala uvědomovat, že na školách záleží, a přemýšlet, co s nimi dál. Také školy a učitelé totiž lapají po dechu, když se mají vyrovnávat s rychlými změnami společnosti, s jejími nároky a […]

O školách a učitelích

Slovo „škola“ převzaly všechny  jazyky přes latinu z řečtiny, kde znamenalo „volno, prázdný čas“. To může dnes vypadat jako špatný vtip, a přece to tak ještě před sto lety venkovské děti vnímaly i u nás: když skončila škola, nečekaly je prázdniny, ale žně, práce a dřina. Teprve v září si oddechly a mohly zase do […]

Boloňská reforma po deseti letech

Když jsem v roce 1998 dostal na stůl Pařížskou deklaraci a první návrh té boloňské, měl jsem z nich velkou radost. Mířily totiž přesně tím směrem, který jsme si jen tak „platonicky“ rozmýšleli už za minulého režimu a který pak kolega Pinc od roku 1993 realizoval na IZV UK. Inspirace byla ovšem americká: „Liberal education“ a konkrétněji […]

20 let českého školství

 Vážená paní ministryně, vážení poslanci, vážení akademičtí kolegové, vážení hosté! Dostalo se mi té cti promluvit na tomto slavnostním shromáždění o dvaceti minulých letech v českém školství, a to jako zástupci poměrně početné skupiny jeho ministrů. Děkuji všem, kdo mi tuto nezaslouženou důvěru poskytli a chci je ujistit, že si toho velice vážím. Shrnout vyváženě a […]

K čemu jsou humanitní vědy?

Když se řekne věda, představí si jedni třeba cyklotron, jiní laboratoř s mikroskopy. Někoho napadne matematika a někoho mobilní telefon. Prostě úžasné věci, nad kterými zůstává rozum stát nebo které tu před pár lety ještě nebyly. Vedle nich vypadají humanitní a společenské vědy vyloženě bledě: co vůbec mohou nabídnout? Do novin se dostanou tak nanejvýš […]

Trojí zodpovědnost univerzity

Univerzita, tento podivuhodný a typicky evropský vynález vznikající městské kultury středověku, prokázala, že má velmi tuhý kořínek. V průběhu staletí přestála všechny – více či méně úspěšné – pokusy o podmanění a instrumentalizaci ze strany státu a dnes často usiluje o návrat zpět ke svým kořenům. Univerzita je tak jednou z  nejstarších zachovaných institucí, která si […]

Maturita: pro koho a k čemu?

Maturita je sen mnoha rodičů a postrach jejich dětí. Český překlad “zkouška dospělosti” se neprosadil, snad proto, že zní tak směšně. Vznikla v zemích evropského kontinentu, když osvícenští panovníci pochopili, že budou potřebovat vzdělané lidi, a to pokud možno vzdělané stejně. Centralizované evropské školské systémy mají řadu neduhů, kterých se jen pomalu zbavují, ale mají i […]

Vzdělání a společnost

Že má vzdělání – v našich podmínkách zejména vysokoškolské – velký význam pro společnost, že je to důležité veřejné téma, to si začíná pomalu uvědomovat i česká společnost a dokonce i její reprezentace. O tento významný pokrok se zasloužila také média, na která často hubujeme: každé větší noviny mají už dnes příslušnou rubriku, a za to […]

Má škola šanci?

(Radimu Paloušovi) Jako ostatně každé jiné, má i české školství spoustu problémů. Jak by také nemělo. Od škol a školství se chce spousta disparátních věcí: má děti a mladé lidi něco naučit, a je toho čím dál tím víc; má je vzdělávat a vychovávat, a přitom nikdo neví k čemu; má je uvádět do společnosti a […]

Matematiku ano – ale jakou?

Před časem mi na první stránce jedněch českých novin padl do očí tento senzační titulek: “X. Y. získal 57% hlasů: ze 76 083 voličů jej volilo 12 568!” Nejdřív jsem se tomu zasmál, a pak mi zatrnulo: někdo to napsal, četl to vedoucí vydání, grafik a kdoví kolik lidí – a nikomu to nepřipadlo divné. Všichni určitě […]

Humanitní vědy a vzdělání „pro život“

Vysokoškolské vzdělávání se – konečně – stává předmětem jistého veřejného zájmu. To nás může jen těšit. Jenže pozor, totéž se dá vyjádřit i jinak: vysokoškolské vzdělávání se ocitá pod silnými vnějšími tlaky. Ten veřejný zájem, který nás může těšit, je totiž zároveň výrazem jisté nespokojenosti s tím, jak vysokoškolské vzdělání v současné době funguje. To nás, kteří […]

Principy a obecné cíle vzdělávání a výchovy

 Žijeme v době prudkých a někdy obtížně předvídatelných společenských změn, které se netýkají jen naší země. Vedle nenápadných, ale pronikavých změn podmínek každodenního života – technických, politických, společenských i lidských – jsou tu velké procesy evropské i globální, jež nutně ovlivňují postavení i poslání vzdělávacích soustav a vzdělávání jako takového. Když náš vzdělávací systém vznikal, zdálo […]

Vzdělávat – ale k čemu?

Aneb: Jeden stesk a patero přání (prof. J. Peškové k 70. narozeninám)  Na tom, že moderní společnost potřebuje lidi vzdělané, se snadno shodneme. Že k tomu je potřeba značné a soustavné úsilí, které se zpravidla provozuje ve školách a má být každému přístupné, nebude také předmětem velkých sporů. Trochu složitější bude určit, co by mělo […]

Úkoly současné školy

Jaké jsou problémy českého vzdělávacího systému? Proč tolik významných lidí podepsalo petici „Všem, jejichž hlas je slyšet“? A co by se mělo změnit? Na to jsme se zeptali jednoho ze signatářů petice profesora Jana Sokola, bývalého ministra školství a vysokoškolského pedagoga. Proč jste podepsal petici Všem, jejichž hlas je slyšet a co si od této […]