Rozhovor o džihádu

Jak byste vy sám definoval džihád? Různé výklady se totiž liší a spousta lidí z křesťanského světa má o něm a o islámu nejasnou představu plnou předsudků. Džihád je svatá válka, ať se nám to líbí nebo nelíbí. V Evropě ji už neznáme a i mnoho muslimů ji chápe jako metaforu. Jenže dnes je to zástěrka […]

České „stýkání a potýkání“ s Evropou

Bude to brzy deset let, co naše země patří do Evropské unie, a na velké oslavování to nevypadá. Unie není v nejlepší kondici a potýká se s finančními problémy i s důsledky překotné globalizace a svého rozšiřování. Franz Rosenzweig kromě toho kdysi připomněl, že člověk „ve stavu koupěchtivosti nemůže přece vidět zboží úplně stejně, jako […]

EU a česká demokracie

 Larvy lumků prý ožírají své „hostitelské“ housenky velmi obezřetně, aby jim předčasně nechcíply. Trochu podobně se někteří – a nejen čeští – politici chovají k Evropské unii. Na jedné straně z ní různě profitují a kdykoli chtějí udělat nějakou nepříjemnou reformu, odvolávají se na to jak to chodí „v zemích EU“. Na druhé straně na […]

Pět let v EU

Už pět let jsme všichni občany nejenom té své, České republiky, ale také Evropské unie, Evropy v užším smyslu slova. I ta je tedy „naše“, i když si to mnozí neuvědomují a někteří se tváří, jako kdyby to nevěděli. Jako každá vážná věc má i naše evropské občanství své klady a domnělé i skutečné nevýhody. Začnu […]

Evropa přátelská dětem

 Pane předsedající, dámy a pánové, milé děti, Rád bych především poděkoval pořadatelům konference za čest, kterou mi tímto pozváním prokázali. Vážím si toho tím víc, že nejsem v této oblasti odborník. Zároveň bych si tuto okolnost rád vysvětlil jako výraz našeho společného přesvědčení, že přátelský vztah k dětem je věc tak důležitá a závažná, že nemůže být […]

Rok v EU

Kdo se před rokem těšil, že se ze dne na den probudí do jiného světa, bohatšího, čistšího a klidnějšího, jak si “Západ” většinou představujeme, musel být náležitě otrávený: nic takového se nestalo. Pro pesimisty to není tak špatná zpráva. Nestalo se nic z toho, čím nás různí znalci předtím strašili v novinách a v televizi. Ceny […]

Vítězství a jeho cena

Konec války byl i pro tenkrát devítiletého kluka svátek jako žádný jiný. Nejenom proto, že se nechodilo do školy a všude bylo plno letadel, děl a tanků, které se nám tak líbily. Dospělí, kteří válku přežili, se radovali a všichni se těšili, že teď už bude mír. I když se nám pak ten mír trochu […]

Evropa – mezi demokratickým deficitem a superstátem

Současná politická krajina je poměrně nudná: občas atentát, nějaký ten skandál, tedy spíš politická černá kronika, a ovšem technické starosti s rozpočty a daněmi. Jediné v pravém slova smyslu politické dějství větších rozměrů a s historickým dosahem je tudíž evropská integrace. A protože běží už padesát let, neuvěřitelně rychle a vcelku úspěšně, není divu, že budí i pozornost […]

Anketa o Evropě

 S čím bychom měli počítat (máme na mysli  důsledky „milé“ i „nemilé“) pokud bychom vstoupili do Evropské unie? A naopak, s čím bychom měli počítat (opět v obojím směru),  pokud bychom tam nevstoupili? Jak věděl už František Palacký, je evropská integrace pro český národní stát existenční otázka: něco velmi podobného měl totiž na mysli, když napsal „kdyby nebylo […]

Role kultury pro spojenou Evropu

Musím začít smutným konstatováním, že kultura v Evropě valnou roli nehraje. Politické sbližování a sdružování evropských zemí, které jsme po dlouhá léta mohli jen závistivě sledovat zdálky a jehož se konečně můžeme začít účastnit, se opírá o ekonomické skutečnosti. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby to nebyly jen ekonomické ohledy a zájmy. Ty totiž mohou […]

Křesťanství a Evropa

Evropa je ve světovém měřítku velice zvláštní a jedinečný útvar: není to a nikdy nebyla ani jednotná říše (jak si to představoval třeba Hitler), ale ani pouhé zájmové a smluvní seskupení států. Má něco společného, co nezávisí jen na okamžité politické a mocenské situaci – a co ostatně všechny proměny a katastrofy této situace kupodivu […]