Nežít jen pro sebe

Další výbor z článků a esejů. Uspořádal Jiří Tourek, úvodní slovo Zdeněk Pinc. Nadace VIZE 97 2016. Knihovna Ceny VIZE 97, sv. 18. 134 str. ISBN 978-80-87954-06-5. V prodeji na síti Kosmas (250 Kč)

Dluh života

Obsáhlý výbor z článků, rozhovorů, esejů a glos z let 1968-2015. Vyd. M. Kratochvílová a O. Skripnik. FHS UK 2016, 672 str., ISBN 978-80-87398-86-9.  V prodeji na síti Kosmas (405 Kč)

Moc, peníze a právo (2. vyd)

Rozšířené vydání knihy o podstatných institucích moderních společností, o jejich původu, vzniku, funkci a vzájemných vztazích. Praha: Vyšehrad 2016. 304 str. ISBN 978-80-7429-638-3

Čtení z Bible

Výbor z textů Starého i Nového zákona (asi desetina celé Bible) v Ekumenickém překladu s ilustracemi Václava Sokola a s výkladovými poznámkami a články Jana Sokola. Vázané, 320 str. Praha: ČBS a Vyšehrad 2014. ISBN 978-80-7429-484-6

Etika, život, instituce

Rozšířené vydání knížky „Etika a život“, čtvrtá část o etice v institucích  a o institucích jako dědictví je nově zpracovaná. Po výkladu a rozboru základních pojmů následuje stručný přehled hlavních směrů etického myšlení. Ve čtvrté části následuje vlastní výklad etiky, která chápe člověka jako dědice a správce nejen života a přírody, ale také celého kulturního […]

Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů

Třicet kapitol, věnovaných různým důležitým otázkám (například: Jak vidíme a slyšíme? Jazyk a myšlení. Já a ty. Čas. Pravda. Příroda. Právo. Město. Dějiny), ukazuje, co znamená filosoficky myslet. Slovník s asi 1100 hesly slouží jako pomůcka při vlastní četbě. (6. vyd. Vyšehrad, Praha 2010)

Člověk a náboženství

Smysl náboženství v životě a společnosti. Náboženství sběračů, zemědělců a městských kultur. Bible, židovství a křesťanství. Dějiny křesťanství a jeho dnešní situace. (Portál, Praha 2003)

Moc, peníze a právo

Kniha o původu, funkci a smyslu některých institucí, o souvislosti moci, hospodářství a práva. Dějiny právního myšlení až po myšlenku lidských práv. (Aleš Čeněk, Plzeň 2007)

Zůstat na zemi

Rozhlasové rozhovory s P. Vaďurou na důležitá témata a nedělní čtení ze Starého i Nového zákona. (Vyšehrad, Praha 2008)

Čas a rytmus

Přehled filosofického i vědeckého myšlení o čase a časovosti. Rytmus jako základ časové zkušenost. (2. vyd. Oikúmené Praha 2004)

Občanské minimum

Stručný přehled toho, co by měl každý občan vědět o člověku, rodině a lidské společnosti, o práci a hospodářství, o veřejném životě a politice, o právu a státu. Učebnice pro střední školy. (Tauris, Praha 2002)