Archiv autora: admin

Čas a rytmus

Přehled filosofického i vědeckého myšlení o čase a časovosti. Rytmus jako základ časové zkušenost. (2. vyd. Oikúmené Praha 2004)

Education as Reproduction of the Society

During the following days of your congress, you shall hear many knowledgeable people with rich experience in the field of Service learning. But what can you expect from a philosopher? Philosophers are dealing with trivial, everyday things, well known to anybody. The only ambition I can have in this assembly is to try to look […]

Občanské minimum

Stručný přehled toho, co by měl každý občan vědět o člověku, rodině a lidské společnosti, o práci a hospodářství, o veřejném životě a politice, o právu a státu. Učebnice pro střední školy. (Tauris, Praha 2002)

Thinking about ordinary things

Thirty short articles about common topics – e.g. sensory experience, language,  freedom, time, truth, life, society, law, history or culture – should introduce the reader in the practice of philosophical thinking. (Karolinum 2013)

Freizeit als gesellschaftliches Risikofaktor

Prof. Jan Sokol, Ph.D., FHS UK. sokol@fhs.cuni.cz. Diese Arbeit wurde unterstützt vom Bildungsministerium der ČR, Projekt-No. MSM §§§ Freie Zeit ist einer der Träume des neuzeitlichen Menschen. Der Arbeiter, an seine Maschine gebunden, erwartet das Ende der Schicht wie Erlösung und freut sich nach Hause, wo er mit seiner Familie eine Weile für sich leben […]

Úkoly současné školy

Jaké jsou problémy českého vzdělávacího systému? Proč tolik významných lidí podepsalo petici „Všem, jejichž hlas je slyšet“? A co by se mělo změnit? Na to jsme se zeptali jednoho ze signatářů petice profesora Jana Sokola, bývalého ministra školství a vysokoškolského pedagoga. Proč jste podepsal petici Všem, jejichž hlas je slyšet a co si od této […]

Co se to děje s politikou?

Kdekdo si naříká na naši politiku, jaká je to hrůza. Podivná věc: když pracuji, chodím do školy nebo po městě, žádné zvláštní hrůzy nevidím – ale jak se podívám na „politickou scénu“ nebo spíš scény v televizi, musím jim dát za pravdu. Televizi se nedivím, že o takové koření stojí – ale proč si tolik […]

Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc

Narozen 18. 4. 1936 v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později mechanik. 1958 maturita v dálkovém studiu, od 1963 dálkové studium matematiky na MFF UK. V letech 1964 až 90 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve VÚMS Praha na vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih a desítky odborných […]

Co jsou peníze?

Na tak závažnou a složitou otázku si mohu troufat jen když se odvolám na dávné privilegium svého oboru, přemýšlet a mluvit i o věcech, o nichž toho jako laik mnoho nevím. Snad se toho mohu odvážit v naději, že právě z laického odstupu zahlédnu něco, co odborníkům v záplavě jejich vědomostí snadno unikne. Záplavou vědomostí totiž, jak řečeno, skutečně netrpím.

Volný čas

Volno, volný čas je jeden ze snů novověkého člověka. Dělník, uvázaný u stroje, čeká na konec šichty jako na smilování a těší se, až půjde domů, kde bude chvíli žít pro sebe. Podobně to viděli i myslitelé a reformátoři 19. století a dokonce i Bedřich Engels při vší chvále práce ji nakonec vidí jako otroctví, […]